Escalumen

Menu

Pohybová terapia

Prečo pohybová terapia?

LIFESTYLE ACADEMY predstavuje POHYBOVÚ TERAPIU, ktorá je založená na jedinečných certifikovaných metódach. Základom je funkčný kruhový tréning obsahujúci elementy zabezpečujúce stabilizáciu, koordináciu, rovnováhu, vytrvalosť a strečing. Pohybová terapia je určená pre všetky vekové kategórie, aktívnych aj motoricky problémových jedincov. Terapia prebieha výlučne s inštruktorom.

Pohybova terapia 1

Čo je Funkčný kruhový tréning?

Funkčný tréning je silový a kondičný program vyvinutý na to, aby pomohol ľuďom získať širšiu všeobecnú kondíciu. Je vytvorený tak, aby ľudí pripravil na akúkoľvek fyzickú výzvu. Sústredí sa na neustále obmieňanie funkčných pohybov pri vysokej intenzite a pomocou nich prispieva k vytvoreniu celkovej fyzickej kondície. Funkčný tréning nie je jednostranne orientovaný fitness program, ale snaží sa rovnomerne rozvíjať rôzne čiastkové schopnosti ako: odolnosť srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, vytrvalosť, silu, kĺbovú pohyblivosť, výbušnosť, rýchlosť, koordináciu, rovnováhu a presnosť. Všetky tréningy sa dajú upraviť podľa konkrétnej úrovne kondície, veku alebo skúseností.

Pre koho je Funkčný tréning vhodný?

Funkčný tréning je vhodný pre profesionálnych športovcov, ale i tých rekreačných, ktorí chcú posunúť svoju fyzickú kondíciu ešte vyššie. Zatrénovať si však môžu i tí, ktorí so športom nemajú veľa skúseností, ale chcú začať. Systematickým tréningom rozvíjame všetky zložky fyzickej kondície a prispievame tak nielen k zvýšeniu výkonnosti, ale i dlhodobého zdravia a lepšieho držania tela.

Cardio

Hlavný ciel kardia, inak známeho aj ako aeróbny tréning, spočíva podľa mnohých ľudí v pomoci pri chudnutí. Laicky povedané, je to tréning, ktorý vedie k spaľovaniu tukov. „Kardio“ však predstavuje skrátený výraz pre „kardiovaskulárny“. A už len to naznačuje, s čím sa ešte tento typ tréningu spája. Ide o výhody týkajúce sa zdravia, konkrétne kardiovaskulárneho systému. Vykonávaním aeróbnych aktivít totiž posilňujeme aj ten najdôležitejší sval – srdce. Takéto cvičenie zahŕňa prácu veľkých svalových skupín, najčastejšie nôh alebo aj svalov celého tela. Aeróbnym tréningom sa tiež nazýva preto, lebo si vyžaduje kyslík. Ten sa počas neho neustále dostáva do svalov. Aby sa jednalo o skutočný kardio tréning, musí spĺňať pár základných požiadaviek. Malo by ísť o dlhšie trvajúci tréning s neustálym pohybom v určitej intenzite. Nemusí sa jednať o tréning striktne spojený s posilňovňou.

Race Walker Race Walker
˝Chôdza je tým najlepším liekom pre človeka˝ Hippocrates

Chodidlo je zásadným orgánom pre zdravie a pohodu človeka. Počas chôdze je dotyku so zemou zaťažené až 6x viacej ako je samotná váha človeka.
Väčšina ľudí ani si neuvedomuje, že chodidlo je zmyslový orgán rovnako ako oči, jazyk a uši. Spodná časť chodidla je vysoko citlivá a veľmi jedinečne prepojená s centrálnym nervovým systémom.
V skutočnosti sa predpokladá, že cerebrálna oblasť chodidla je 2/3 zmyslová a iba 1/3 propulzná. Vaše chodidlá sú na prvom mieste zmyslové orgány a potom až pohybové. Chodidlá sú pokryté mnohými typmi receptorov a tie sú prvé časti tela, ktoré majú pri chôdze priamy kontakt s vonkajším svetom.
Chôdza je jedným z najúžasnejších pohybov, ktorú človek vykonáva. Pre tých, ktorí začínajú cvičiť po dlhom pasívnom období predstavuje chôdza aktívnu adaptáciu pohybovej činnosti. Chôdza zabezpečuje nielen redukciu tuku a vytónovanie svalstva, ale je aj silným nástrojom v boji proti starnutiu.

Mechanika Race Walkera

Mechanický pás napodobňuje prirodzenú chôdzu lepšie ako motorizovaná jednotka. Cvičiaci vlastne len skáče na mieste a snaží sa udržať tempo s pásom, ktorý mu beží pod nohami. Pás sa roztáča vlastnou váhou cvičiaceho, nemá žiadny pohon, je jednoducho konštrukčne riešený a možno ho bez problémov posúvať. Stimuluje viac svalových vlákien počas tréningu, rovnako ako v prípade chôdze v parku.

10 dôvodov prečo začať s chôdzou na RACE WALKERI

  1. Chôdza predchádza vzniku cukrovky typu 2.
  2. Chôdza posilňuje vaše srdce.
  3. Chôdza má blahodarný vplyv na funkciu mozgu.
  4. Chôdza je šetrná ku kostiam.
  5. Chôdza pomáha odbúravať symptómy depresie.
  6. Chôdza znižuje riziko rakoviny prsníka a hrubého čreva.
  7. Chôdza zlepšuje telesnú kondíciu.
  8. Aj krátke prechádzky zlepšujú telesnú kondíciu!
  9. Chôdza zlepšuje telesné funkcie.

Ďalšie pozitíva:

Balance

Celkový vzhľad postavy je zvyčajne hodnotený spolu s bežným pohybovým Nezáleží teda len na tom, ako sa sami vidíte, ale aj na tom, ako stojíte, sedíte, chodíte, ako sa pohybujete. Pôvab niektorých ľudí spočíva práve v pohyboch. No na druhej strane, mnohí práve nedbalým držaním tela zmaria to, čím ich príroda obdarila alebo o čo sa snažia v posilovni.

Najčastejšou vadou v držaní tela býva narušená rovnováha svalového napätia zabezpečujúca fyziologicky správne postavenie chrbtice a panvy. Poruchy svalovej rovnováhy vznikajú preto, lebo posturálne (statické) svaly, udržujúce panvu vo vzpriamenej polohe, strácajú dlhodobou statickou prácou pružnosť a skracujú sa. Naopak fázické (kinetické) svaly, ktorých úlohou je pohyb a náročná koordinačná činnosť, majú pri nečinnosti tendenciu ochabovať. Tento stav môže spôsobovať tak nedostatočná pohybová aktivita, ako i len jednostranné zaťažovanie niektorých svalových skupín. Preto sa svalová dysbalancia často vyskytuje i medzi športovcami. Následky svalovej dysbalancie sú nepriaznivé – bolestivé zmeny v kĺbnych spojeniach (najmä na chrbtici) tzv. blokády, alebo pohyby presahujúce fyziologickú kapacitu tzv. hypermobilita.

Black Roll

Funkčný tréning a niektoré manuálne techniky pracujú s ľudským telom celkom originálnym spôsobom – okrem svalov dokážu uvoľniť aj skrátené fascie, ktoré môžu byť zdrojom bolesti a obmedzenia pohybov. Výrazný pokrok v tejto oblasti sa dá dosiahnuť s novinkou BLACKROLL. Táto terapeutická pomôcka umožňuje ľudom všetkých vekových kategórií a športových úrovní možnosť zlepšiť ohybnosť, rovnováhu, pohyblivosť, silu a kondíciu.

SVALOVÝ SYSTÉM pracuje spoľahlivo iba zásluhou špeciálnych tkanív, ktoré sa volajú fascie. Týmto štruktúram sa až donedávna nevenovala veľká pozornosť. Vedecké štúdie však priniesli dôkazy, že sú to práve skrátené fascie, ktoré sú často príčinou chronických bolestí pohybového aparátu.

FASCIA je spojivové tkanivo, ktoré obaľuje a preniká každým svalom, kosťou, nervom i orgánom. Je to akási pavučina, celofán, ktorý obopína všetky anatomické štruktúry a udržuje trojrozmernú konštrukciu ľudského tela. Kvalita fascií má rozhodujúci vplyv na náš pohyb, držanie tela, vnímanie bolesti a celý svalový systém. Ak dokážeme vrátiť fasciám ich elasticitu, či už preventívne, alebo terapeuticky, zlepšíme pohyblivosť, flexibilitu a celkovú kondíciu.

BLACKROLL je optimálna preventívna a terapeutická pomôcka, ktorá dokáže metódou automobilizácie fascií zmierniť ich napätie a uvoľniť ich zrasty s okolitými svalmi. BLACKROLL disponuje celým spektrom fasciálnych produktov s rôznym koeficientom tvrdosti. V ponuke sú valce mäkké, štandardné i tvrdé, s hladkým i žliabkovaným reliéfom. Dominuje aktívny prístup, klient sa naučí cvičiť sám a nepotrebuje športovú

Cvičenie s pomôckou BLACKROLL dokáže vrátiť fasciám elasticitu a zlepší ich metabolickú výživu. Telo sa postupne zbaví pocitu nežiadúceho stuhnutia a veľmi rýchlo sa dostaví pocit pevného a pružného tela. V športovom tréningu sa BLACKROLL používa prevetívne ako optimálna pomôcka pred podaním vrcholného športového výkonu.

PREČO BLACKROLL?

Bosu Bosu®

BOSU®

je najmodernejšia balančná pomôcka, ktorú ocenili i vedci NASA, ktorá pomáha ľuďom dosiahnuť rovnováhu medzi svalovými systémami posturálnych a fázických reťazcov. Možno ju používať z oboch strán - Both Sides Up = obe strany hore, ktoré možno využiť pre rôzne druhy cvičení ( relaxačné, balančné, posilňovacie i rehabilitačné ).

´´More than a roller´´

Motr

MOTR® by Pilates

Jedinečná technológia od Pilates je nová cvičebná pomôcka MOTR®. Motr je “viac ako valček.“ S pridaním predlžovacieho ramena a odporu jednotiek, tento kus vybavenia poskytuje nekonečné možnosti spochybniť rozsah pohybu, rovnováhu a silu. Je vhodné pre všetky úrovne.
Motorom všestrannosť ponúka neobmedzené programovanie a neobmedzené výsledky. Zlepšiť svoju silu, rovnováhu, flexibilitu, športovú kondíciu a kardio!
MOTR je nové prenosné cvičebné náradie, ktoré kombinuje náročnosť cvičenia na Pilates valci so systémom elastického odporu na Pilates

MOTR umožňuje cvičiť kardio, rovnováhu, koordináciu, funkčný tréning, silu, výbušnosť, dynamiku a strečing

MOTR umožňuje prakticky nekonečný počet cvikov a modifikácií v 8 rôznych polohách tela

MOTR disponuje kladkovým systémom, ktorý umožňuje pracovať s 3 stupňami elastického

Core

Jednoduché kondičné i rehabilitačné cvičenie pre každého

FLOWIN®

Je moderný švédsky produkt a koncept cvičenia a posilňovania, ktorý sa vyvíja od roku 2003. Experti dosiahli neuveriteľný výsledok, ktorý je úspechom interdisciplinárneho úsilia renomovaných odborníkov. FLOWIN® je produkt, ktorý dokáže nahradiť tradičný tréning v posilňovni so závažím a aerobik vo fitness centrách sa dá naplno cvičiť bez doskokov a zaťaženia kĺbov. Tréning je natoľko intenzívny, že kilogramy idú dole aj bez toho aby človek musel behať, alebo skákať. FLOWIN® sa cielene využíva aj v rehabilitácii, športových tréningoch či najrôznejších pohybových aktivitách. Okamžite po uvedení na trh v roku 2007 vo Švédsku si táto fascinujúca pomôcka získala laikov i odborníkov a odvtedy sa tento systém rozširuje po celom svete.

Na tomto spôsobe je zaujímavé to, že je veľmi hravý. Viete navrhnúť rôzne formy cvičenia od pomalých s posilňovacou zložkou až po rýchle s posilňovaním srdcovo-cievneho aparátu. Je to široká škála rôznych foriem pohybov. Samozrejme, je to závislé aj od kreativity samotného učiteľa, ako si cvičenie na podložke zostaví.

Výhoda novej cvičebnej metódy spočíva aj v tom, že nie sú hendikepované deti, ktoré majú nadváhu, prípadne sú až obézne. V školách často vidíme, že práve táto skupina detí bočí od pohybových aktivít. Cíti sa nemotorné, iné, ako deti, ktorým idú pohybové aktivity ľahšie. Pri cvičení na podložke tento hendikep odpadá, pretože naozaj stačí minimálna námaha, minimálny pohyb, aby aj u obézneho dieťaťa dochádzalo k redukcii tuku a samozrejme aj k ďalším pozitívnym účinkom, ktoré som spomínala.

Flowin