Escalumen

Menu

FITFORM

Vítame Vás na stránke FITFORM.

Občianske združenie FITFORM bolo založené v Dunajskej Strede, ktorej základným pilierom sú zdravie a pohyb. Našim cieľom je nielen šíriť myšlienku zdravého životného štýlu ale i zjednotiť širokospektrálnu paletu športových aktivít miestnych a okolitých športovcov, klubov, oddielov či jedincov a inštruktorov.

Pevné zdravie je absolútnou ikonou a základom duševnej činnosti, ktoré dosiahneme nielen vyváženou a racionálnou stravou, ale hlavne pohybovou činnosťou. V dnešnom uponáhľanom svete, kde materiálne hodnoty prevyšujú takmer všetky naše potreby tvoriace základ psychickej a fyzickej rovnováhy sa pohybu venuje čím ďalej tým menej ľudí i detí.

O nás

Stanovy

Občianske združenie FITFORM o.z./ďalej len združenie/ je zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako občianske združenie.

Poslaním združenia je združovať všetkých , ktorí majú záujem o zachovanie ochranu a rozvoj kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby, záujmových, spoločenských aktivít.

1. Združenie je samostatnou a nezávislou právnickou osobou.

2. Sídlom združenia je Nemešsegská 29,92901 Dunajská Streda

3. Fitform vznikla dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod.r.č. VVS/1-900/90-49602 zo dňa 14.10.2016

IČO: 50550934

Orgány združenia:

Členská schôdza

Výbor

Predseda

Revízor

DOKUMENTY

Žiadosť o prijatie za člena

Stanovy združenia

Zápisnica

BE FIT DAY for SOFI

Potvrdenie vyúčtovania verejnej zbierky

Záverečná správa

Sofi

Kontakt

tel: 0948 482 568
befitday@gmail.com

Nemešsegská 29, Dunajská Streda
Kontaktné údaje
IČO505 50934
DIČ:

Bankové spojenie:
Unicredit Bank, Šanova 1/A, Bratislava

IBAN – SK93 1111 0000 0013 9784 4002

Združenie zapísané na MV SR pod číslom -- VVS/1-900/90-49602 zo dňa 14.10.2016