Kontakt
Oval
Oval
FAKTURAČNÁ ADRESA /SÍDLO/
Escalumen s.r.o.

Michalská 9 
81103 Bratislava

IČO: 46 255 745 
DIČ: SK 2023302127

Č.ú.: SK14 0900 0000 0051 7543 8146 
GIBASKBX

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA /PREVÁDZKA/
Escalumen s.r.o.

Regeneračné a rekondičné centrum
Nemešsegská 29
929 01 Dunajská Streda

Tel: +421 948 678 687
Mail: info@escalumen.sk
Máte otázku? Napíšte nám
Oval
Oval
odoslať
Kde nás nájdete?
Oval
Oval
99E00839-F281-4638-9E35-7C37355826C1 KRAČANSKÁ CESTA KOMENSKÉHO ŽELEZNIČNÁ HLAVNÁ

Regeneračné a rekondičné centrum
Nemešsegská 29
929 01 Dunajská Streda

+421 948 678 687 info@escalumen.sk
ukázať na mape
©2024 | Escalumen s.r.o. All rights reserved.
Created by: Cstudios s.r.o.